İHLAL BİLDİR
DEMO İSTE
SORU SOR
  +90 212 283 0046
EN
EN
  +90 212 283 0046

SCOP SOC

Güvenlik Operasyonunuzda Tam Verimlilik
İzleyin. Tanımlayın. Araştırın. Karar Verin. Hareket Geçin. Hepsi bir arada... Güvenlik operasyonlarının gizliliğini ve bütünlüğünü temin edin.
Merkezi ve Önceliklendirilmiş
Güvenlik Olay Yönetimi
Ürün bileşenleri ile tam entegre merkezi olay motoru sayesinde olay sınıflandırma ve merkezi aksiyon alma altyapısı sunar. Olaylar merkezileştirilir, bu sayede sınıflandırılır ve önceliklendirilir. Ürün bileşenlerinin diğer sistemlerle olan entegrasyonu ile ortamda bulunan tüm ağ ve sistem ürünlerini içine alan bütünleşik bir olay yönetim platformu sağlar.
Güvenlik Operasyon
Yönetimi
Üzerinde barındırdığı olay takip ve yönetim sistemi ile güvenlik uzmanlarına, olayları metodolojik olarak değerlendirme imkânı sunar.
Lokasyon Bağımsız Güvenlik
Hizmeti Yönetimi
Üzerinde barındırdığı olay takip ve yönetim sistemi ile güvenlik uzmanlarına, olayları metodolojik olarak değerlendirme imkânı sunar.
TEK MERKEZ. TAM GÜVENLİK.
Siber güvenlik altyapısının etkin yönetilebilmesi için güvenlik operasyon merkezleri (Security Operation Center, SOC) önemli bir unsur haline gelmiş durumdadır. scopSOC, kurumların güvenlik operasyon merkezlerini etkin yönetebilmesi için bütünleşik bir platform sunmaktadır.
YAPISAL ÖZELLİKLER
scopSOC, Güvenlik Operasyon Merkezleri yönetimi için geliştirilmiştir. Tüm güvenlik altyapısının merkezi olarak yönetilmesini sağlar. İçinde bulunan bileşenler:
  • SIEM ve SOC Yönetim Paneli
  • Akıllı İstemci Yönetimi ve İzleme
  • Kolay Kurulum ve Düzenli Güncelleme
DATASHEET İNDİR
SCOPSOC İLE KAZANIMLAR
Güvenlik Operasyon Merkezi kurarken yaşanan entegrasyon zorlukları, veri ihlal kaynaklarının sayısındaki artış, yüksek boyutlardaki log varlığı, bilgi körlüğü gibi konularda scopSOC tek ve entegre bir platform sunarak kurumsal güvenlik birimlerinin işini kolaylaştırmaktadır.
  • SOC Süreçlerinin Merkezi Yönetimi
  • Merkezi ve Otomatik Keşif, Zafiyet Tarama, SIEM, Sistem İzleme
  • Siber İstihbarat Analiz Altyapısı
DATASHEET İNDİR
+90 212 283 0046
Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4
Kolektif House B Ofis Kat:8
Sarıyer / İstanbul
BİLGİ BANKASI
İSTANBUL OFİS
Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4
Kolektif House B Ofis Kat:8
Sarıyer / İstanbul
+90 212 283 0046
+90 212 283 0047
ANKARA OFİS
ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 280/G Kat: 2
06510 Çankaya / Ankara, Türkiye
+90 312 227 05 09
+90 312 227 05 75
© 2018 MaySiber. All rights reserved.