İHLAL BİLDİR
DEMO İSTE
SORU SOR
  +90 212 283 0046
EN
EN
  +90 212 283 0046

EĞİTİM HİZMETLERİ

 
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ (UYGULAMALI)

Eğitimin Amacı

BGYS’nin kurulması, işletilmesi ve devamlılığı için gerekli yetkinliklerin sağlanması.

Eğitim Süresi

4 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

BGYS çalışmalarında görev alan veya alacak çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler ve BT çalışanları.

Eğitim İçeriği

 • Neden Bilgi Güvenliği?
 • Bilgi ve Bilgi Güvenliği İle İlgili Temel Kavramlar
 • Bilgi Güvenliği Standartları ve ISO27000 Ailesi
 • SO27001:2013 Genel Bakış
 • ISO27001:2013 Şart Maddeleri
 • EK-A Referans Kontrol Maddeleri
 • BGYS Dokümantasyonu
 • Belgelendirme Süreci
 • BGYS Kurulumu İçin Örnek Uygulama
 
BT HİZMET YÖNETİMİ EĞİTİMİ (UYGULAMALI)

Eğitimin Amacı

Hizmet Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve devamlılığı için gerekli yetkinliklerin sağlanması.

Eğitim Süresi

3 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

HYS çalışmalarında görev alan veya alacak çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler ve BT çalışanları.

Eğitim İçeriği

 • BT Hizmet Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar
 • ISO20000 Ailesine ve Standardına Genel Bakış
 • Uygulama Modelinin Seçilmesi
 • ISO20000 Hizmet Yönetimi Standardının Süreçler
 • BT Hizmet Yönetimi İç Tetkiki
 • Sürekli İyileştirme
 • Belgelendirme Süreci
 • HYS Kurulumu İçin Örnek Uygulama
 
İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ (UYGULAMALI)

Eğitimin Amacı

İSYS’nin kurulması, işletilmesi ve devamlılığı için gerekli yetkinliklerin sağlanması.

Eğitim Süresi

4 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

İSYS çalışmalarında görev alan veya alacak çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler ve BT çalışanları.

Eğitim İçeriği

 • HYS Kurulumu İçin Örnek Uygulama
 • İş Sürekliliği İle İlgili Temel Kavramlar
 • SO22301 Standardına Genel Bakış
 • İş Etki Analizi
 • Risk Yönetimi
 • İş Sürekliliği Stratejileri
 • İş Sürekliliği Planlaması
 • İş sürekliliği Tatbikatları
 • İş sürekliliği Performans ve Değerlendirme
 • Yönetim Prosedürleri
 • Belgelendirme Süreci
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulumu İçin Örnek Uygulama
 
RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Risk yönetimi metodolojisinin belirlenmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirmesi için gerekli yetkinliğin sağlanması.

Eğitim Süresi

2 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

Risk yönetimi çalışmalarında görev alan veya alacak çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler ve BT çalışanları.

Eğitim İçeriği

 • Temel kavramlar ve tarifler
 • Risk yönetimi neden önemlidir?
 • Risk yönetimi çerçevesinin belirlenmesi
 • Risklerin belirlenme yöntemleri
 • Risk değerinin hesaplanması ve etki eden faktörlerin tanımlanması
 • Risk etki değerinin belirlenmesi
 • Risk olasılık değerinin belirlenmesi
 • Risk işleme yöntemleri
 • Risk müdahale yöntemleri
 • Artık risk kavramı
 • İzleme ve gözden geçirme
 • Risk yönetim sürecinin kaydı
 
ISO 19011 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Tetkikçi veya tetkik ekibinin yeterliliğinin sağlanması yanı sıra, bir tetkik programının yönetimi, bir yönetim sistemi tetkikinin planlanması ve gerçekleştirilmesi hususlarının sağlanması.

Eğitim Süresi

2 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

Tetkik çalışmalarında görev alan veya alacak çalışanlar, tetkiklerin planlanması ve yönetilmesinde görev alan veya alacak orta ve üst düzey yöneticiler, BT çalışanları ve yönetim sistemleri yöneticileri.

Eğitim İçeriği

 • Yönetim sistemleri hakkında genel bilgilendirme
 • Yönetim sistemleri tetkik kılavuzu (ISO 19011) incelenmesi
 • İç tetkik kavramları
 • Tetkik prensipleri
 • Tetkikçi özellikleri ve sorumlulukları
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkik planlama
 • Tetkik hazırlık
 • Tetkikin gerçekleştirilmesi
 • Tetkikin raporlanması
 • Tetkikin takibi
 
BEYAZ ŞAPKALI HACKER EĞİTİMİ (UYGULAMALI)

Eğitimin Amacı

Hacker’ların kullandıkları teknik ve yöntemleri anlaşılması, hacker’ların saldırı sırasında kullandıkları araçları ve uygulamaların anlaşılması için yetkinliklerin sağlanması.

Eğitim Süresi

5 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

Siber Güvenlik Uzmanları, Bilgi Güvenliği Uzmanları, BT çalışanları.

Eğitim İçeriği

 • Sızma Testi (Penetrasyon Test) Tanımı, Amacı, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Keşif ve Aktif Bilgi Toplama
 • Toplanan Bilginin Anlamlandırılması
 • Toplanan Bilginin Anlamlandırılması
 • Açıklık Tarama ve Zafiyeti İstismar Etme
 • Zararlı Yazılım (Malware) Tehditleri
 • Sosyal Mühendislik ve Son Kullanıcıyı Hedef Alan Saldırılar
 • Web Uygulamaları ve Sunucularına Sızma Testleri
 • Veritabanı Sızma Testleri
 • Kablosuz Ağlara Yapılan Sızma Testleri
 • Mobil Cihazlara Yapılan Sızma Testleri
 • Ağ Bileşenleri Sızma Testleri ve İkinci Katman Saldırıları
 • Güvenlik Cihazlarını (IDS, Firewall vb.) Atlatma Yöntemleri
 • Bulut Sistemlerine (Cloud Computing) Yapılan Sızma Testleri
 • İstismar Sonrası Yapılması Gerekenler (Post-Exploitation)
 
DDoS SALDIRILARI VE SALDIRILARDAN KORUNMA EĞİTİMİ (UYGULAMALI)

Eğitimin Amacı

DDOS saldırı yöntemlerinin tanıtılması, olası etkilerin ve DDOS saldırılarına karşı önlemlerin alınması konusunda yetkinlik kazandırılması.

Eğitim Süresi

2 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

Siber Güvenlik Uzmanları, Bilgi Güvenliği Uzmanları ve Ağ Uzmanları.

Eğitim İçeriği

 • DDoS Saldırı Çeşitleri
 • DDoS Saldırı Analizi
 • DDoS ile Mücadele
 
ZARARLI YAZILIM ANALİZİ EĞİTİMİ (UYGULAMALI)

Eğitimin Amacı

Zararlı yazılım geliştirme, bulaştırma yöntemleri ve zararlı yazılım tehditlerine karşı alınabilecek önlemler konularında yetkinlik kazandırılması.

Eğitim Süresi

3 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

Siber Güvenlik Uzmanları, Bilgi Güvenliği Uzmanları ve Ağ Uzmanları.

Eğitim İçeriği

 • Zararlı Yazılım Analiz Araçları ve Kullanım Yöntemleri
 • Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri
 • Zararlı Kod Analizi
 
BİLGİ GÜVENLİĞİ SON KULLANICI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Son Kullanıcı’nın bilgi güvenliği konularını anlaması, güncel saldırı yöntemleri ve kuruluşun bilgi güvenliği politikaları hakkında bilgilendirilmeleri.

Eğitim Süresi

1 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

Tüm çalışanlar.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar ve Kullanıcı Sorumlulukları
 • Temel Güvenlik Kuralları
 • Fiziksel Güvenlik
 • Bilgisayar Güvenliği
 • Mobil Cihaz Güvenliği
 • Parola Güvenliği
 • Güvenli Olmayan Yazılımlar
 • E-Posta Güvenliği
 • Yedekleme
 • Sosyal Mühendislik
 • İnternet Güvenliği
 • Kişisel verinin işlenmesi ve güvenliği
 • Bilgi Sınıflandırma ve Etiketleme
 
KVKK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Kişisel verilerin korunması kanunu anlaşılması uygulama yöntemleri ile ilgili yetkinlik sağlanması.

Eğitim Süresi

3 Gün

Hedef Katılımcı Kitlesi

KVKK uyum çalışmalarında görev alan veya alacak çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler ve BT çalışanları.

Eğitim İçeriği

 • Kişisel verileri koruma kanunu
 • Terimler ve Tarifler
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Haklar ve Yükümlülükler
 • Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili
 • Suçlar ve Kabahatler
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat
 • Çeşitli Hükümler
BİLGİ TALEP FORMU
Bilgi talebi için lütfen formu doldurunuz.
MAY Siber Farkıyla Fark Yaratın. Ürün ve Çözümlerimizle Tanışın,
Siz de İşinizi Geleceğe Taşıyın.
MAY Siber Teknoloji olarak sunduğumuz hizmetlerimizdeki en temel amacımız, organizasyonunuzun bizden hizmet aldıktan sonra dışarıya bağımlılığını en düşük seviyeye indirmek ve kendi kendine yeten bir organizasyon oluşturmaktır.

MAY Siber Teknoloji olarak sunduğumuz eğitim hizmetlerindeki en temel amacımız, eğitim sonunda katılımcıların bilgi seviyesini artırarak organizasyonun dışa bağımlılığını en düşük seviyeye indirmektir. Bu nedenle eğitimlerimizde uygulamalara ağırlık verilmekte, örnek olaylar ve uygulamalar anlatılmakta, ara sınavlar, tekrarlar ve eğitim sonu değerlendirmeleri yapılmaktadır. Eğitimlerimiz alanında uzman kadromuz tarafından verilmekte ve her eğitimin sonunda katılımcılara MAY Siber Teknoloji tarafından katılım sertifikası verilmektedir.

+90 212 283 0046
Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4
Kolektif House B Ofis Kat:8
Sarıyer / İstanbul
BİLGİ BANKASI
İSTANBUL OFİS
Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4
Kolektif House B Ofis Kat:8
Sarıyer / İstanbul
+90 212 283 0046
+90 212 283 0047
ANKARA OFİS
ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 280/G Kat: 2
06510 Çankaya / Ankara, Türkiye
+90 312 227 05 09
+90 312 227 05 75
© 2018 MaySiber. All rights reserved.