İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
MAY Siber Teknoloji

NSM

NSM

GERÇEK ZAMANLI AĞ VE SİSTEM İZLEME

Teknolojinin gelişmesi ile kurumsal bilgi ve iş süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı bilgi teknolojilerini daha sorumlu hale getirmiştir. Bu noktada kurumların ağ ve sistem izleme gereksinimlerini karşılayan ve sürekli gelişen yapısıyla MAY Siber NSM tek bir çözüm ile tüm izleme ihtiyaçlarına cevap verir.

BT altyapısının yönetiminde risk oluşturacak olumsuz bir durumda gerçek zamanlı uyarılar veren MAY Siber NSM, müdahale ve çözüm süresini kısaltarak işletim maliyetlerini azaltmaktadır.

AĞ VE SİSTEM YÖNETİMİNE PROFESYONEL BAKIŞ

Ajansız mimariye sahiptir. Bu özelliği sayesinde takip edilen sistemlerde program kurulumuna ihtiyaç duyulmaz.

Sistem durumlarını organizasyonun topolojik yapısına benzer bir gösterimde izlenmesine olanak veren “harita modülü” ile haritalar tanımlanır. Haritalar arasında alt-üst ilişkisi kurabilmekte ve hiyerarşik bir izleme yapısı oluşturulabilmektedir.

Olaylar arasında ilişki kurma yeteneği sağlayan “merkezi olay yönetim motoru” sayesinde üst bir nedenden dolayı oluşan alt uyarılar önlenerek gereksiz uyarıların sistem yöneticisine ulaşması engellenir.

İzlenen her bir parametre için servis seviyesi tanımlanarak, uyarılar ile ilişkilendirilebilir. İş uygulamaları için özel servis seviyesi tanımlanabilir.

Ağ üzerinde bileşenler otomatik bulunur, ön tanımlı belirlenmiş izleme politikaları ile ek ayarlamalara gerek olmadan düzenli izlemeye alınır.

Oluşan problemler e-posta, SMS ile ilgili sorumlulara aktarılabilir. Farklı uyarı seviyeleri belirlenerek kişi ya da birimlere iletilebilir.

 

MAY SİBER NSM NEDEN FARKLI

Gerçek zamanlı ağ ve sunucu izleme

Tüm izleme gereksinimleri için tek çözüm

Ajansız Mimari

Web tabanlı sürükle-bırak haritalar

Gelişmiş olay yönetimi

Otomatik keşif ile otomatik izleme

Servis yönetim sistemleri entegrasyonu ile gelişmiş etki analizi imkanı

Dağıtık mimari desteği

Kullanıcı adı, port ve makine adına göre anahtarlama cihazı port analizi

Gelişmiş raporlama yeteneği

Olaylar arasında korelasyon yeteneği